Jämförelse av CMS

Man kan dela upp CMS (innehållshanteringssystem) i tre olika kategorier beroende på funktionalitet och behov.

  1. nsWeb
  2. Vanligt CMS
  3. Skräddarsytt CMS

nsWeb

nsWeb är ett CMS utvecklat av Nyholm Solutions Oy Ab och har en specifik inriktning. nsWeb är enklare än ett vanligt CMS och ger den fördelen att det är enklare och billigare att använda. Kundgruppen är främst små och medelstora företag som vill ha en hemsida där besökaren kan bekanta sig med företaget.

Vanligt CMS

Ett vanligt CMS kan vara Open Source eller kommersiell produkt. Open Source alternativen är idag oftast bästa alternativet för sm-företag så därför tas endast dessa med. Två av de vanligaste är Joomla! och Drupal. Fördelen mot nsWeb är att det finns hel del extra funktionalitet att fås som moduler, ex. forum, blogg och kalender. Nackdelen är att endast startavgiften överstiger årsavgiften för nsWeb och den extra funktionaliteten betyder också att det är svårare för ovana att hantera systemet.

Skräddarsytt CMS

Första tanken är att det är dumt att skräddarsy ett CMS när det finns massor av färdiga system. Det är sant så länge man klarar sig med funktionalitet som finns i färdiga CMS. Behövs extra funktionalitet uppstår fort problem. Detta beskrivs bra i denna engelskspråkiga artikel.

För att sätta till extra funktionalitet i ett vanligt CMS system behöver man ofta göra ändringar i själva grundkoden. Med detta finns två problem. Det kan vara svårt/tidskrävande att testa ändringen om systemet redan är i bruk och ett ännu större problem är att när CMS systemet uppdateras måste de tidigare ändringarna manuellt gås igenom för att verifiera att de är kompatibla.

Har man ett skräddarsytt CMS som är uppbyggt med ramverk, ex. Symfony så är det enklare att göra ändringar, eftersom ramverk från grunden är tänkta för skräddarsydda program.

Nackdelen med skräddarsytt CMS är att grundfunktionaliteten inte kommer automatiskt. Som tur är kan Symfony och många andra ramverk kompletteras med plugin. Det betyder att någon redan gjort funktionaliteten och den kan relativt enkelt implementeras i projektet.

Vad välja?

Vid normala behov är nsWeb lämpligast. Behövs mera funktionalitet och behoven finns i vanligt CMS system är något av dessa lämpliga. Är behoven för hemsidan oklara eller specialfunktionalitet kommer att behövas, rekommenderas ett skräddarsytt CMS.

Fortfarande osäker?

Självklart finns undantag till regeln. Kontakta Nyholm Solutions Oy Ab så får du en utvärdering på din situation.